Wpisy użytkownika Insomia Δ z dnia 1 marca 2014

Liczba wpisów: 2

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ:

“ Bo dobry sąsiad to taki który nie ma hasła do wi-fi ;)) ”


3187482.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ: " Na siłę szu­kamy miłości.Tej dru­giej połówki.
Szu­kamy te­go je­dyne­go,ideal­ne­go,a nie widzi­my ja­ki skarb ma­my na wy­ciągnięcie re­ki.Nie widzi­my naj­lep­sze­go przy­jaciela za­kocha­nego od dawna.

mój błąd,lecz w porę się opamiętałam. "
3188487.jpg