Wpisy użytkownika Insomia Δ z dnia 14 marca 2014

Liczba wpisów: 7

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ: Tok­syczna miłość chwi­lowym szczęściem, bez bra­ku per­spek­tyw na przyszłość. .
1451488_777291998964580_1376734376_n.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ: Szu­kanie od­po­wie­dzi w nar­ko­tykach to tak jak szu­kanie miłości w burdelu.  
tumblr_mup14zxcFX1qgwqw9o1_500.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ:

“ Twój obraz w mojej głowie nie zgaśnie , nie wyblaknie♡ ”


1388701839.jpg
Pokaż wszystkie (1) ›
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ: " Usu­nięcie nar­ko­tyków z or­ga­niz­mu jest łatwe.
Usunąć je z ludzkiej świado­mości to po pros­tu wojna. "
1901350_480846275349980_1283615744_n.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ: Mania na Stich'a >_<

“ You're my ohana ”


Lilo-Stitch-lilo-and-stitch-17425488-720-480.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ:

“ Nie wierzę w cza­ry. Nie wierzę również w miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, ale to nie to sa­mo. Niektórym jed­nak przy­darza się: spoj­rzą w le­wo i w gar­dle ich za­tyka, ser­ce wa­li, krew skro­nie roz­sadza. Ani jeść, ani spać. Po­dob­no. Miłość? Urzecze­nie, za­fas­cy­nowa­nie, prag­nienie, wa­riac­two - ale to nie miłość, która jest uczu­ciem najgłębszym, rośliną doj­rze­wającą po­woli. Aby roz­kwitła pot­rze­ba wza­jem­nej tros­ki, zbliżenia dusz sto­pień po stop­niu, aż nie będzie ta­jem­nic, ba­rier, a sa­ma tyl­ko blis­kość, jak­by się było jedną osobą. Miłość jest dążeniem do jed­ności. Pełna jed­ność jest niemożli­wa, zaw­sze gdzieś tam człowiek po­zos­ta­je sa­mot­ny. Ale miłość dru­giej oso­by ułat­wia is­tnienie, na­daje mu sens. ”


1959634_590806834348140_199393542_n.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
  • awatar Bryniaa :*: Truee ^^ Świetny blog kocham te młodzieżowe kwiaty <33 Zapraszam do mnie na bloga c;
Pokaż wszystkie (1) ›